„Нашите деца са хората в живота ни, които в най-голяма степен ни помагат да преодолеем предразсъдъците си.“